بیمه مان

فردا همین امروز ساخته می‌شود …

افراد زیادی تصور می‌کنند بیمه زندگی هم هزینه دارد و هم ابزار پیچیده ایست! این درحالی است که مان ابزاری است قوی و انعطاف‌پذیر برای محافظت از زندگی خودتان و کسانی که دوستشان دارید. مان به کمک شما می‌آید و مشکلات امروز و فردای شما را در نظر گرفته و به حل آنها کمک می‌کند، در این صورت خرید بیمه زندگی مان ارزشمند خواهد بود. بیمه زندگی مان این امکان را فراهم می‌نماید، بدون تغییر در شرایط فعلی، امنیت، آرامش و امید را به عزیزانتان هدیه کنید.

گاهی یک بیمه‌نامه، فقط یک خواسته شما را برآورده می‌سازد، اما بیمه زندگی مان متناسب با خواسته‌ها و نیازهای شما طراحی شده و می‌توانند ترکیبی از مهم ترین خواسته‌های شما را برآورده سازد.” مزایای بیمه مان “

* عدم محدودیت سنی و امکان صدور بیمه‌نامه از بدو تولد.

* پرداخت 5 تا 35 برابر حق بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه‌شده با توجه به شرایط بیمه‌نامه.

* پرداخت 5 تا 140 برابر حق‌ بیمه سالیانه به استفاده کننده(گان) در صورت فوت بیمه‌شده بر اثر حادثه(پوشش فوت به هر علت+پوشش حادثه)

* پرداخت تا 100 درصد سرمایه فوت به هر علت در صورت نقص عضو و یا از کار افتادگی کلی و جزئی دائم بیمه‌شده بر اثر حادثه.

* پرداخت تا 20 درصد سرمایه فوت به هر علت برای هزینه‌های پزشکی ناشی از وقوع خطرات مشمول بیمه‌های حوادث به بیمه‌شده.

* پوشش تکمیلی معافیت از پرداخت حق بیمه و برخورداری از حداکثر مزایای بیمه زندگی در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه‌گذار بر اثر حادثه تا پایان مدت بیمه‌نامه.

* پرداخت 1 تا 3 برابر آخرین حق‌‌بیمه پرداختی سالیانه بیمه‌گذار به مدت ده سال ، در صورت از کارافتادگی کامل و دائم بیمه‌شده بر اثر حادثه .

* پوشش رایگان فوت در اثر حادثه تا زمان صدور و حداکثر به مدت 7 روز.

* پرداخت 25 درصد سرمایه فوت و حـداکثر به میزان اندوخته ریاضـی بیمه‌گذار به بیمه‌شـده‌ هایی که در آخـرین سال حیات خود قرار دارند .

* معافیت استفاده کنندگان از مالیات بر درآمد وارث.

* پرداخت تا 25 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 200,000,000 ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه‌شده به یکی از امراض خاص و یا پیوند اعضاء بدن.

* پرداخت تا 50 درصد سرمایه فوت و حداکثر به میزان 300,000,000 ریال به صورت بلاعوض در صورت ابتلا شدن بیمه‌شده به بیماری سرطان

* امکان ادامه پوشش‌های تبعی بیمه‌نامه در صورت عدم پرداخت حـق بیمه توسط بیمه‌گذار و تامین حق بیمه از محل ذخیره ریاضی.

مـزایای ســرمایه گـذاری مـــان

– در بیمه زندگی مان، بیمه‌گذار علاوه بر سود علی‌الحساب تضمینی، در 85 درصد منافع حاصله از سرمایه‌گذاری بیمه‌گر بر روی ذخیره بیمه‌نامه مشارکت دارد.

– امکان تبدیل کل یا بخشی از اندوخته بیمه‌نامه به بیمه بازنشستگی در پایان مدت بیمه‌نامه.

– ارائه اطلاعات مالی شفاف و کامل در پایان هر دوره از شرایط مالی بیمه‌نامه شامل سرمایه بیمه، کل حق‌بیمه پرداختی، میزان اندوخته و سایر موارد.

– امکان دریافت وام تا 90 درصد ارزش بازخریدی بیمه‌نامه از پایان سال دوم بدون نیاز به ضامن.

– امکان بازخرید کل یا بخشی از بیمه‌نامه بدون محدودیت زمانی، در صورت وجود ارزش بازخریدی.


….. جــدول نمــونه تعــهدات ……

جدول بیمه‌ زندگی مان برای فرد 30 ساله با اعمال پوشش‌های فوت، نقص عضو، امراض خاص و سرطان، معافیت و مستمری و افزایش 10 درصد سالیانه حق‌بیمه و سرمایه فوت به شرح ذیل می‌باشد:

(ارقام به ریال می‌باشد)