بیمه شخص ثالث

با خرید بیمه شخص ثالث در صورتیکه در اثر سانحه رانندگی ، از طرف وسیله نقلیه بیمه شده، خسارت مالی و جانی به دیگران وارد گردد، شرکت سهامی بیمه ایران خسارت فوق را به شرح ذیل پرداخت می‌نماید:

1- خسارت مالی: منظور از خسارت مالی زیان‌هایی می باشد که به اموال و اشیاء اشخاص ثالث وارد می‌شود.
2- خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارزش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کار افتادگی ( دائم یا موقت ، جزئی یا کلّی ) یا دیه فوت اشخاص ثالث ( داخل و یا خارج وسیله نقلیه )
نکته: منظور از شخص ثالث ، هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه دچار زیان های مالی و یا جانی شود به استثنای راننده مقصر حادثه که در صورت خریداری تعهدات سرنشین، خسارت جانی وارد به راننده مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.


تخفیفات بیمه شخص ثالث
شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه گذارانی که در طول مدت بیمه نامه خسارتی نداشته باشند در زمان تمدید بیمه نامه ، به شرح ذیل تخفیف اعطا می‌نماید:

یک سال عدم خسارت بیمه نامه :      10 % تخفیف در تمدید
دو سال عدم خسارت بیمه نامه :       15 % تخفیف در تمدید
سه سال عدم خسارت بیمه نامه :      20 % تخفیف در تمدید
چهار سال عدم خسارت بیمه نامه :    30 % تخفیف در تمدید
پنج سال عدم خسارت بیمه نامه :     40 % تخفیف در تمدید
شش سال عدم خسارت بیمه نامه :   50 % تخفیف در تمدید
هفت سال عدم خسارت بیمه نامه :  60 % تخفیف در تمدید
هشت سال عدم خسارت به بعد :      70 % تخفیف در تمدید

برای محاسبه حق بیمه شخص ثالث به قسمت نرخ دهی ثالث مراجعه فرمایید.
ضمنا بیمه شخص ثالث به صورت اقساطی نیز قابل صدور است. برای اطلاع از شرایط اقساط با تلفن 88483541 تماس حاصل فرمایید.


*** تلفن خسارت سیار بیمه ایران: 66729819-021***

*** تلفن مشاوره: 88483541-021 ***