بیمه حوادث و درمان

تعریف بیمه حوادث: موضوع و محور این بیمه سانحه و حادثه ایست که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی و از کارافتادگی موقت، جراحت، صدمات بدنی، و هزینه‌های پزشکی گردد. موضوع بیمه حوادث، تامین و پرداخت غرامت معین در صورت فوت بیمه‌شده یا نقص عضو، از کارافتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. خطر فوت و نقص عضو  به عنوان پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث بوده و خطرات از کارافتادگی موقت، بستری شدن در بیمارستان و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی قرار دارند.

 


حق‌بیمه در این بیمه‌نامه بر اساس طبقه شغلی اکثریت افراد تعیین شده و جهت تامین این منظور پنج گروه شغلی از کم‌خطر تا خطرناک‌ترین شغل تعریف شده‌اند که توضیح آنها به شرح زیر می‌باشد:

طبقه یک: این طبقه شامل اشخاصی است که دارای کار اداری و دفتری بوده یا افرادی که در دفتر کار خود به عرضه خدمات می‌پردازند از قبیل کارمندان اداری، حسابداران و… .
طبقه دوم: افرادی که علاوه بر استفاده از نیروی فکری با دستشان نیز کار کرده ولی با ماشین‌آلات صنعتی سر و کار ندارند از قبیل پزشکان، عکاسان و انبارداران.
طبقه سوم: افرادی متخصص و یا نیمه متخصص که معمولاً با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی کار می‌کنند در این طبقه قرار دارند: مانند کشاورزان، رانندگان وسائل نقلیه سبک و کارگران ساختمان.
طبقه چهارم: افرادی که با ماشین‌آلات و ادوات صنعتی پرخطر کار می‌کنند و یا با شغل های پر‌خطر روبرو هستند از قبیل کارگران صنعتی غیر ماهر، پرسکار فلزات، دکل‌ بند و ماموران آتش‌نشانی.
طبقه پنجم: افرادی که در فعالیت روزمره خود با بیشترین خطرات روبرو هستند از قبیل خلبانان و کارگران معادن زیرزمینی.


انواع بیمه حوادث

1. بیمه حوادث 24 ساعته: در این بیمه شخص می‌تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی، غیرشغلی و یا خطرات شخصی به مدت یکسال بیمه نماید.

2. بیمه حوادث ناشی از کار و حرفه: در این بیمه شخص می‌تواند خود را در قبال حوادث ناشی از شغل خود برای مدت یکسال بیمه نماید.

3. بیمه حوادث ایام ماموریت: در این بیمه شخص می‌تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی در طول مدت ماموریت بیمه نماید.

4. بیمه حوادث ورزشی: در این بیمه شخص می‌تواند خود را در قبال حوادث ناشی از ورزش معین و حرفه‌ای در طول مدت انجام آن بیمه نماید.

5. بیمه حوادث توریستی و مسافرتی: در این بیمه شخص می‌تواند خود را در قبال حوادث 24 ساعته شغلی و غیرشغلی در طول مدت سفر بیمه نماید.

6. بیمه حوادث تحصیلی: در این بیمه دانش‌آموزان، دانشجویان و نوباوگان مهدکودکها در قبال حوادث 24 ساعته (در محل تحصیل و خارج از آن) برای مدت یکسال بیمه می‌باشد.

توجه 1) در کلیه بیمه‌های فوق الذکر در صورتی که بیمه‌‌شده علاوه بر فعالیتهای عادی حرفه‌ای خویش به طور متناوب و یا مستمر به امور مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث مبادرت نماید، می‌توان با اعمال نرخ اضافی، اینگونه خطرات را نیز تحت پوشش قرار داد.

توجه 2) بیمه‌های فوق الذکر را می‌توان به صورت قراردادهای گروهی و برای تعداد بیش از ده نفر صادر نمود.

7. بیمه حوادث خانواده: در این بیمه سرپرست به همراه کلیه افراد خانواده خود می‌تواند در قبال حوادث 24 ساعته برای مدت یکسال با حق بیمه بسیار ناچیز بیمه شود. از امتیازات این بیمه آن است که شغل بیمه‌شدگان مبنای محاسبه حق بیمه قرار نمی‌گیرد و همه افراد خانواده بدون محدودیت می‌توانند از آن استفاده کنند.

 

پوشش‌های  اصلی بیمه حوادث خانواده:

– غرامت فوت و نقص عضو ناشی از حادثه

– غرامت روزانه بستری در بیمارستان

– غرامت روزانه عمومی (برای مشاغل آزاد)

– هزینه پزشکی ناشی از حادثه

پوشش‌های تکمیلی بیمه حوادث خانواده:

– خطرات زلزله

– خطرات آتشفشان

 


بیمه گروهی مازاد درمان

کلیه کارکنان و اعضای خانواده تحت تکفل آنان که در سازمانها، موسسات و واحدهای صنعتی به کار اشتغال دارند به موجب آئین‌نامه‌های مصوب شورای عالی بیمه تحت پوشش بیمه‌های مازاد درمانی قرار گرفته و می‌توانند از مزایای این گونه بیمه نامه‌ها در بخش جبران هزینه‌های جراحی و بستری در بیمارستان، مراکز جراحی محدود و نیز هزینه‌های پاراکلینیکی استفاده نمایند.

*** تلفن مشاوره: 88483541-021 ***