بیمه جامع زندگی

نیاز امروز …

نیک می‌دانیم که امروز با توجه به نوسانات وضعیت اقتصادی جهان و ایران و محدود بودن درآمدهای اکثر خانوارهای متوسط ، موضوع نااطمینانی و نگرانی پدران و مادران درباره آتیه خود و فرزندانشان به دغدغه همیشگی ایشان بدل شده است.


1. چگونه فردای مطمئنی برای خود و فرزندانم فراهم سازم؟

2.در صورت افزایش هزینه‌های آموزشی چگونه فرزندانم قادر به تحصیل خواهند بود؟

3. چگونه شرایط ازدواج فرزندانم را فراهم کنم؟

4. آینده خود و خانواده‌ام در شرایط بیکاری یا بازنشستگی من چگونه خواهد بود؟

5. در صورت ابتلا به بیماری‌های سخت چگونه هزینه‌های مترتب بر آن جبران می‌شود؟

پرسش‌هایی از این دست بصورت مداوم حتی دامن‌گیر نسل جوان و میانسال جامعه نیز می‌شود و عدم اطمینان از تناسب درآمد و هزینه که هر لحظه و به هر دلیلی ممکن است رخ دهد، می‌تواند فردای اکثریت جمعیت متوسط و کم درآمد کشور را تهدید کند.

بیمه ایران برای تامین این نیازها نوعی بیمه‌نامه تامین مالی با هدف بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌های ایرانی و رفع نگرانی‌های ناشی از آن را طراحی نموده است.


بیمه جامع زندگی

بیمه جامع زندگی راه حل مناسبی برای پس‌انداز، جبران زیان‌های ناشی از حوادث، هزینه تکمیلی درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و تبعات اقتصادی خانواده ناشی از فوت یا از کارافتادگی دائم سرپرست خانوار به هر علت با پرداخت سرمایه‌ای یکجا یا به صورت مستمری به انتخاب مشتری است.

 


مزایای بیمه جامع زندگی بیمه ایران

* درصورت حیات بیمه‌شده در پایان مدت بیمه سرمایه بیمه ایجاد شده ( ذخیره ریاضی ) به استفاده‌کننده بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.

* در صورت فوت بیمه‌شده سرمایه فوت با احتساب تعدیلات به علاوه ذخیره ریاضی بیمه‌نامه به استفاده‌کننده پرداخت می‌گردد.

* می توانید هر ساله حق‌بیمه را به هر میزان درصدی که بخواهید افزایش دهید.

* در این بیمه شما می‌توانید هر زمان که مایل باشید در طول مدت قرارداد سرمایه بیمه‌نامه، حق بیمه پرداختی و مدت زمان قرارداد را به میزان دلخواه افزایش یا کاهش دهید.

* استفاده‌کننده بیمه‌نامه در سود احتمالی حاصل از سرمایه گذاری‌های شرکت به میزان 85 درصد به عنوان سرمایه اضافی مشارکت می‌کند.

* در صورت انصراف بیمه‌گذار، در هر زمان که مورد درخواست باشد، مبلغ ارزش باز خرید بیمه‌نامه پرداخت می‌شود.

* در پایان مدت قرارداد، سرمایه ایجاد شده بیمه‌نامه به صورت مستمری قابل دریافت می‌باشد. (بصورت مادام العمر یا به انتخاب بیمه‌گذار با مدت زمان مشخص)


پوشش‌های تکمیلی

* پرداخت تا چهار برابر سرمایه: با خرید این پوشش، در صورت فوت بیمه‌شده در اثر حادثه سرمایه فوت خریداری شده تا 4 برابر افزایش می‌یابد و به ذینفع پرداخت می‌گردد.

* معافیت از پرداخت حق بیمه: در صورت از کار افتادگی دائم بیمه‌شده و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه ایران، بیمه‌گذار از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت بیمه‌نامه معاف خواهد شد.

* پوشش بیماری‌های پر هزینه: در صورت بروز بیمار‌های پر هزینه و صعب‌العلاج مثل سکته قلبی یا مغزی ، جراحی عروق کرونر ، پیوند اعضاء و سرطان ، حداکثر تا سقف 100,000,000 ریال در اختیار بیمه‌شده قرار خواهد گرفت.


نمونه محاسبه حق بیمه و سرمایه

مثال: چنانچه فردی 31 ساله با شرایط زیر خود را برای مدت 20 سال بیمه کند ، مبلغ اقساط حق بیمه ماهانه ، مبالغ پرداختی در صورت فوت عادی بیمه‌شده و فوت بر اثر حادثه و مبلغ ارزش باز خرید بیمه‌نامه در پایان هر سال بیمه‌ای بشرح جدول انتهای صفحه می‌باشد.

1- پرداخت حق بیمه ماهانه 500,000 ریال که هر سال نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش یابد.

2- پوشش بیمه عمر با سرمایه فوت 50,000,000 ریال که هر سال نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش یابد.

3- بیمه شده از پوشش‌های تکمیلی فوت بر اثر حادثه معادل 2 برابر سرمایه فوت و پوشش بیماری‌های خاص با سرمایه 50,000,000 ریال نیز استفاده می‌کند.

به طوری که در انتهای مدت بیمه‌نامه (پایان سال بیستم) بیمه‌گذار جمعا مبلغ 614,661,500 ریال حق بیمه پرداخت و مبلغ 1,709,355,200 ریال را می‌تواند به عنوان ذخیره بیمه‌نامه به صورت یکجا دریافت یا آن را به مستمری تبدیل نماید.

در طول مدت قرارداد نیز هر زمان که بیمه‌گذار تمایل به فسخ قرارداد داشته باشد ، مبالغ مندرج در ستون ارزش باز خرید به وی پرداخت می‌شود.

*** تلفن مشاوره: 88483541-021 ***