بدنه اتومبیل

با خرید بیمه‌نامه بدنه اتومبیل خسارت وارد به اتومبیل مورد بیمه در اثر حوادث زیر قابل پرداخت خواهد بود.

1) حادثه: خسارت ناشی از برخورد موضوع مورد بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه یا چنانچه در حین حرکت اجزاء یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت گردد.
2) آتش سوزی: خسارتی که در اثر آتش‌سوزی ، صاعقه و یا انفجار به اتومبیل بیمه‌شده یا لوازم اصلی همراه آن وارد گردد.
3) سرقت کلی: در صورتیکه اتومبیل بیمه‌شده دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع دزدی به وسیله‌نقلیه و یا وسایل اصلی آن که در بیمه‌نامه درج شده خسارت وارد گردد.
4) خسارتی که در جریان نجات و حمل و نقل موضوع بیمه به آن وارد شود.
5) خسارت باطری و لاستیک های چرخ موضوع بیمه در اثر هر یک از خطرهای بیمه‌شده تا پنجاه درصد قیمت نو آنها.


 پوشش‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل

 در صورتیکه بیمه‌گذار علاوه بر جبران خسارت‌های اصلی وارده به اتومبیل ، متقاضی جبران خسارات دیگر وارد به اتومبیل خود باشد با پرداخت حق بیمه‌ای اندک (اضافه بر حق بیمه پوشش های اصلی) ، می‌تواند اتومبیل خود را در برابر حوادث و خسارات ذیل نیز تحت پوشش قرار دهد.

الف) خسارت ناشی از سرقت درجای وسایلی نظیر لوازم صوتی ، رینگ و لاستیک ، آینه بغل و. . . ( بدون سرقت کلی اتومبیل موضوع بیمه ).

ب) خسارت شکستن شیشه اتومبیل به هر دلیل به غیر از حوادث اصلی.

ج) خسارت وارد به اتومبیل موضوع بیمه در اثر سیل، زمین لرزه، آتشفشان و سایر بلایای طبیعی.

د) خسارت ناشی از ریزش رنگ ، اسید و مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل.

ه) خسارات ناشی از سرقت کلیه لوازم و قطعات یدکی اتومبیل علاوه بر موارد مندرج در بند ((الف)) نظیر باطری ، سیستم کامپیوتری و … .

و) خسارت ناشی از کشیده شدن اشیا تیز و برنده روی بدنه اتومبیل .


تخفیفات در بیمه بدنه اتومبیل

( حداکثر تخفیف در بیمه بدنه 60 % + 10% می باشد )

1- شرکت سهامی بیمه ایران به بیمه‌گذارانی که در طول مدت بیمه‌نامه خسارتی نداشته باشند در زمان تمدید بیمه‌نامه به شرح ذیل تخفیف خواهد داد:

– یکسال عدم خسارت:      25%

– دو سال عدم خسارت:     35%

– سه سال عدم خسارت:    45%

– چهار سال عدم و بیشتر:   60%

2– در صورتیکه بیمه‌گذار سابقه تخفیف عدم خسارت بیمه‌نامه شخص‌ثالث داشته باشد تخفیفات فوق به بیمه‌نامه بدنه نیز تعلق می‌گیرد.

3- در صورتیکه بیمه‌گذار حق بیمه را نقداً پرداخت نماید 10% تخفیف نقدی اعطا می‌گردد.

4- صدور بیمه‌نامه بدنه برای خودروهای صفر کیلومتر که با ارائه مستندات مربوطه حداکثر بیش از سه ماه از تاریخ ترخیص خودرو از کارخانه یا خروج آنها از مبادی ورودی کشور نگذشته باشد مشمول 20% تخفیف صفر کیلومتر می‌شود.

5- در صورتیکه بیمه گذار عضو هیئت علمی دانشگاه و یا ایثارگر و جانباز باشد مشمول 20% تخفیف می‌شود.

 (این بیمه نامه به صورت اقساط نیز صادر می‌گردد)

*** تلفن مشاوره: 88483541-021 ***